Adiemus
Artista: ADIEMUS
Cancion: Adiemus
Total de canciones: 2 canciones

ADIEMUS


Heeheeheeheeheeheeheehee.....
Adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made....
Adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made...
Chorus:
Ademade tu e made ha
ade made tu e ma
hade made tu e ma cora,
hade made tu e ma cora ( haye , waye....)
hade made tu e ma cora ( haye , waye....)
Ha une wa en , ha un wa hee e (2x)
Musical break
Chorus
Adie adie a mus ta de
adie adie a mus ta
adie a nade a mus ta adua
adie adie tu e ma , adie adie tu e ma ,
adie adie tu e made nade...
Chorus
Yakama yamaya kayame ( ha du way hee hee....) ( 6x)
yaa , kaa haa maa mee ( hadua)
yaa , kaa haa maa mee hadua ( haye ,waye....)